Beim Schlump 90, 20144 Hamburg
Telefon: 040 41421633

Manuel terapi / kırıkçılık

 

Tarihi ve kökeni

Arkeolojik bulgular, elle tedavi tekniklerinin 5000 yıldır zaten kullanılmakta olduğunu göstermektedir.
“Geleneksel Avrupa Doğal Tıbbı” (TEN)’nın kökenine bakacak olursak İran’dan günümüz Avrupa’sına ve Mısır’dan Kuzey Afrika üzerinden İspanya’nın güney kıyısına uzanan… büyük bir tıbbi kültür havzası, elle tedavi bunun bir bölümüdür.

Gündelik elle tedavi çalışmalarında Geleneksel Çin Tıbbı (TCM)’nın işlev bölgesi öğretisinin organ tasnifleri izlenebilir; ne görüş açıcı bir bağlantı !

 

Nasıl ve Neden?

Elle terapiler/tedaviler hastanın vücudu üzerinde elle gerçekleştirilmektedir. Bireysel tanılar ve terapötik uyarımlar.
Elle terapötik uygulamaların pek çoğunda “Organik Merkezler” pelvis, omurga, baş ve çene eklemleridir. Bu bölgeler kas-iskelet sisteminin “İklime duyarlı köşeleri” olarak görülebilir.
Ama aynı zamanda tüm diğer eklemlere de, onların kasları ve bunlara bağlı sinir, bağ ve fasya yapılarıyla birlikte, elle ulaşılabilir. Bunların arasında ayrıca organlara anatomik bağlantılar teşkil edip vücudun diğer bölümlerine çıkan sinirlere ve kan damarlarına da elle ulaşılabilir.

Bu bağlantıyla tüm vücudun, hastalıklarının çoğuyla birlikte, neden elle terapötik olarak ulaşılabilir olduğu açıklanabilir. Ayrıca Endikasyonlar sekmesi altında klasik tıbbi görüş açısından endikasyonların listesinin ne kadar inhomojen ve uzun olduğunu görebilirsiniz.

 

Ne nedir?

Yöntem ve teknikler arasındaki geçişler uygulamada akışkandır.
Osteopati’nin yanı sıra kayropraktik eklemleri ve bununla bağlantılı refleks terapisiyle ilişkili yapıları etkilemeyi amaçlayan elle tedavi yöntemidir. Osteopati eklemin konumunu manipülatif olarak değiştirmeyi amaçlamayıp onu harekete geçirmeye çalışır.

 

Bu diğer terapötik yöntemler ve sporlarla birlikte uygulanabilir mi?

Evet, hem de çoğuyla. “Bütünsel yaklaşım” bunu gerektirir.

 


Elle terapiler ve homeopati hakkında bilim dünyasında ortak bir görüş yoktur. Ayrıca bu konuda sağlığa etkilerle ilgili açıklamalar için en yüksek yargı yasalarının gerektirdiği şekilde henüz plasebo kontrollü çift kör randomize çalışmalar bulunmamaktadır.
Örnek olarak belirtilen endikasyonlar için yasal nedenlerden dolayı hiçbir şekilde hastayı iyileştirme sözü verilemeyeceğine dikkat çekmek isteriz. Başarıyla tedavi edilebilecek alanlar terapistlerin elle terapilerle çalıştıkları uzun yıllara dayanan deneyimdir.