Beim Schlump 90, 20144 Hamburg
Telefon: 040 41421633

Endikasyonlar

Olası endikasyonların bu listesi inhomojen ve uzun görünecektir. Bununla ilgili bkz Nasıl ve Neden..

Endikasyonlar burada tanılar olarak veya ilgili kişiler tarafından sıkça kullanılan kelimelerle sunulmaktadır.

DD ayırıcı tanı kısaltmasıdır.

 

Üstün yetenek sporları ve yarış sporları


Birçok “spor yaralanması” pelvik, baş eklemleri ve omurganın duruş hatalarının bir sonucudur, bkz Nasıl ve Neden?.
Bu duruş hataları terapi edilebilmektedir.

Bu görüşe göre bunun nedeni vücudun, daha fazla yaralanmalara yol açan, daha yoğun yüklere maruz kalması değil, ancak esas itibarıyla insanın dik yürümesi (henüz çoook uzun süre öncesine dayanmayan) bir vücutla spor yapmakta olduğu sorunudur.

Yaralanmaların önlenmesi ve vücudun metin kılınması olarak, ancak aynı zamanda zaten mevcut olan şikayetlerde.

İyice idmandan geçmiş sporcuların kasları, sinirleri, bağ yapıları genellikle tedavilerden hızlı sonuç alırlar.
Yukarıda da belirtildiği gibi yarış sporcuları da bir zamanlar çocuktu ve (elle terapi açısından bakılınca) onlar da herkes gibi dikeyleştirilmiş vücudun zorluklarından muzdariptir…. ör. Ortopedi.

ayrıca bkz ✻

 

Jinekoloji – Kadın Hastalıkları ve Doğum – Gebelik


 • Gebelikte sırt ağrısı
 • Gebeliğe eşlik etmek üzere
 • Anne ve çocukiçin doğuma hazırlık ve doğum sonrası bakım
 • Doğum sonrası sırt ağrıları
 • Doğum sonrası idrar kaçırma
 • Emzirme sorunları
 • Bilek tendiniti
 • Gebelik öncesinde (yumurtalıklar 12. göğüs omuruyla ilişkilidir)

ayrıca bkz ✻

 

Ortopedi – Kas-iskelet sistemi


“Baştan ayağa kadar” Liste

 • Omurga incinmesi (sonrası sürekli ağrı)
 • Boyun incinmeleri (sonrası sürekli ağrı)
 • “Boyun tutulması” – “Boyunda sertlik”
 • Omuz ağrısı
 • Omuz-Kol rahatsızlığı
 • Omuz yüksekliği (tek taraflı)
 • Sırt ağrıları
 • Bel ağrısı
 • Omurga eğriliği
 • Siyatik ağrısı
 • Alt sırt ağrıları
 • Bel fıtığı
 • Disk sarkması
 • Omurganın ağrı ve hareket kısıtlamaları
 • Omurga kanalı darlığı
 • Sırt duruş bozuklukları
 • Spor kazaları
 • Kas-iskelet sistemi ameliyatları sonrası şikayetler

 

Kollar – Bacaklar – Uzuvlar

 • Eklem ağrıları (diz, ayak, omuz ve daha küçük eklemler)
 • Kiriş iltihabı
 • Kırık içeren veya içermeyen yaralanmalar sonrası uzuvlarda iyileşme sorunları
 • KBAS (kompleks bölgesel ağrı sendromu)
 • Topuk dikeni (Topuktan ziyade pelvisin bir sorunu !)
 • Bacak ya da ayakların konumunda asimetri
 • Ayak veya bacak alçıya alındıktan sonra:
  Haftalarca “alçıda kalan” bacakta oluşan uzunluk farklılığı mutlaka pelvik torsiyonla sonuçlanacaktır.

 

ayrıca bkz ✻

 

Pediatri – Adolesan tıbbı


Genel Pediatri

 • motor gelişim geriliği (DD)
 • tek taraflı hareket kalıpları (ör. sadece sola dönme, popo ile kayma = tek bir bacakla itme, ..)

 

Nöropediatri

 • Merkezî felçler
 • Spastiklikler

Spastiklikler içeren merkezî hasarların sonuçları daha yoğun bir şekilde ortaya çıkan pelvik torsiyonla kendini gösterir, yanı sıra bu da elle tedavi edilmelidir.

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi / Psikolojisi

“Hiperaktivite/ Bedensel Huzursuzluk/ Konsantrasyon”

 • AD(H)S
 • Huzursuz bacaklar
 • yüksek bedensel huzursuzluk
 • “Poposunda kurt kaynama” ….

Pelvisin burulması büyük bir “sinir” uyaranıdır. Engellenen bir Kranio-Servikal geçişin algı ve konsantrasyon üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ayrıca bkz Nasıl ve Neden “İklime duyarlı köşeler”.

 

Çocuk / Ergen Ortopedisi

“Baştan ayağa kadar” Liste

 • Hareket kalıplarının veya duruşların asimetrileri (baş, ..KISS, KIDD)
 • Plagiyosefali, kafatası asimetrisi
 • “Kas-iskelet sistemi ağrısı”
 • Boyun ağrısı, “boyun tutulması”
 • Omuz yüksekliği (tek taraflı)
 • Omuz ağrıları
 • Omurga eğriliği
 • Sırt ağrıları
 • Siyatik
 • “Kalp batması” veya diskardi (DD): kas-iskelet sistemi kökenli göğüs ağrısı(bkz. aynı zamanda Çocuk Kardiyolojisi)
 • Kronik karın ağrısı (DD): “Omurilik ağrısı” (bkz. aynı zamanda Çocuk Gastroenterolojisi)
 • Büyüme ağrıları (DD): “Bacaklarda” ağrı algısı ile birlikte pelvik torsiyon
 • Kalça displazisi ve bundan sonraki durum
 • Ayak ve bacak konumunda asimetriler
 • Hareket kalıplarında veya konumlarda asimetriler (kollar, bacaklar)
 • Diz ağrıları
 • bisikletten düştükten,… ve diğer büyük kazalardan sonra
 • Ayak ve bacağın alçıya alınması (sonrasındaki durum):
  Haftalarca “alçıda kalan” bacakta oluşan uzunluk farklılığı mutlaka pelvik torsiyonla sonuçlanacaktır (eğer diğer ayakla uzunluk eşitliği sağlanmazsa).

 

Çocuk Kardiyolojisi

 • “Kalp batması” veya diskardi (DD): kas-iskelet sistemi kökenli göğüs ağrısı

 

Gastroenteroloji

 • Kronik karın ağrısı (DD): “Omurilik ağrısı”

 

ayrıca bkz ✻

 

KBB ve ortodonti


KBB

 • “Kronik KBB şikayetleri”
 • Sinüzitler (kronik)
 • Nevraljiler
 • Kulak çınlaması
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Zihinsel baskı altında “boğazda bir şey düğümlenmesi hissi”
 • Konuşma terapisine eşlik etmek üzere

Bölge, C3 ilâ C5 omurlarıyla ilişkilendirilebilir.

 

Ortodonti

 • Dişleri gıcırdatma
 • Çene eklemi sorunları
 • Ortodontik düzeltmelerdeki ve sonrasındaki sorunlar (tutucular, diş telleri,..)

 

ayrıca bkz ✻

 

Göğüs hastalıkları – Alergoloji


 • Bronşiyal astım ve hiperreaktif bronşiyal sistem
 • Nörodermatit – Atopik dermatit
 • “Aşırı hassas cilt ve sümüksü doku”

Göğüs omuru 3 ve “sakral omur” 1 birbiriyle ilişkilidir.

 

ayrıca bkz ✻

 

Nöroloji


 • Bel fıtıkları
 • Omurga kanalı darlığı
 • Baş ağrısı
 • Migren
 • Trigeminal nevraljide eşlik etmek üzere
 • Felç, Parkinson hastalığı ve MS sonrasında destek sağlar
 • Baş dönmesi ve denge sorunları
 • Sinir hasarı veya sinir tahrişleri

 

ayrıca bkz ✻

 

Romatoloji


 • romatizmal şikayetlerde eşlik etmek üzere;
  “kronik kas-iskelet sistemi ağrılarında”

ayrıca bkz ✻


Bir randevu için lütfen bizi arayınız:

T +49 40 4142 1633
M info@cinma.eu


Elle terapiler ve homeopati hakkında bilim dünyasında ortak bir görüş yoktur. Ayrıca bu konuda sağlığa etkilerle ilgili açıklamalar için en yüksek yargı yasalarının gerektirdiği şekilde henüz plasebo kontrollü çift kör randomize çalışmalar bulunmamaktadır.
Örnek olarak belirtilen endikasyonlar için yasal nedenlerden dolayı hiçbir şekilde hastayı iyileştirme sözü verilemeyeceğine dikkat çekmek isteriz. Başarıyla tedavi edilebilecek bölgeler elle terapilerde, homeopatide çalışan terapistlerin uzun yıllara dayanan deneyimlerinden teşekkül etmiştir.